Mô tả

Module 8 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP08EAO-A

Tính năng

  • Module D/ A được sử dụng để chuyển đổi giá trị kỹ thuật số thành tín hiệu tương tự (đầu ra điện áp hoặc dòng điện). Nó chuyển đổi giá trị kỹ thuật số 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000) / 0 ~ 64000 (-32000 ~ 32000) thành giá trị tương tự 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, -10 ~ 10V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V và 1 ~ 5V.
  • Với cài đặt Hold/ Clear, người dùng có thể chọn những gì sẽ xảy ra khi các chế độ hoạt động thay đổi từ chế độ RUN sang STOP. Lựa chọn Clear sẽ thay đổi tín hiệu đầu ra của tín hiệu 4mA hoặc 10V thành giá trị bù của nó. Lựa chọn Hold sẽ duy trì tín hiệu 4mA hoặc 10V đến giá trị đã biết cuối cùng.
  • Không có giới hạn số lượng để sử dụng trong một hệ thống. Mở rộng tối đa với một CPU là 11 module trừ CPU)
  • Đèn LED ở trạng thái bình thường và nhấp nháy ở các khoảng 0,5 giây trong điều kiện lỗi.

Thông số kỹ thuật

Item CM3-SP08EAO-A
Number of Analog Input 4 channels
Analog Input Voltage 0 ~ 5 V / 1 ~ 5 V / 0 ~ 10 V / -10 ~ 10 V
Current 0 ~ 20 mA / 4 ~ 20 mA
Digital Output 14-bit (0 – 16000)
16-bit (0 – 64000)
Rated Voltage
/ Current
0V ~ 5 V 312.5 mV
1V ~ 5 V 250 mV
0V ~ 10 V 625 mV
-10V ~ 10 V 1250 mV
0mA ~ 20 mA 1.25 nA
4mA ~ 20 mA 1 nA
Accuracy Ambient temperature 25ºC: ±0.2% (full scale) 
Operating temperature: ±0.3% (full scale)
Conversion Speed < 0.5 ms/Ch
Absolute Max. Input Voltage : ±12V, Current : ±24mA
Insulation Method Photocoupler between input terminal and PLC
(No insulation between channels)
Power supply 24VDC

Thông tin đặt hàng

  • CM3-SP08EAO-A

Analog Input 8ch voltage and current

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x