Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF

Chia sẻ:
Mã sản phẩm: CM3-SB32MDCF
Thương hiệu: Cimon
Tình trạng: Còn hàng

DI16/DO16 (TR Source), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion

Liên hệ
Mô tả

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF

16 kênh đầu vào số (DI) + 16 kênh đầu ra số (DO), Truyền thông 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, 1 cổng Ethernet, không mở rộng, USB Loader

Tính năng

  • Điều khiển PID có thể được thực thi mà không cần thêm module PID.
  • Tích hợp bộ đếm tốc độ cao 16Kpps (2 kênh)
  • 100kpps 2axis Pulse Output built-in. (Positioning)
  • Tối đa 3 cổng truyền thông có thể hoạt động đồng thời. (USB, RS232, RS485) - CIMON HMI, MODBUS RTU/TCP, PLC Link, Protocol program(User protocol), Loader protocol, Remote access & up/download supported (Only SB16MDTV support RS485.)
  • Memory (10K Step)
  • Dữ liệu được bảo lưu trong trường hợp mất điện

Thông số kỹ thuật

Items Specification Remark
Power DC12V~24V
Rated I/O Current 4mA Input; 1 point 0.2A, COM 2A  
Ambient Temp -10°C~65°C  
Storage Temp -25°C~80°C  
Ambient Humidity 5~95%RH, Non-Condensing  
Storage Humidity 5~95%RH, Non-Condensing  
I/O Method SINK/SOURCE
Program Language IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), SFC (Sequential Function Chart), FB (Function Block)
Data Processing Method 32 Bit
Instructions Sequence 55 Instruction
Application 389 Instruction
Proccessing speed (Sequence) 300 ns/Step
Program capacity 10k Step
Maximum I/O points

DI 16pts, DO 16pts

AI 2 pts (0-20 mA, 0-10 V), AO 2 pts (4-20 mA, 0-10 V)

Operation mode Remote Run, Remote Stop
Number of Program Blocks 127
Program type Scan 5 types including standard scan program (Subroutine, COLD / HOT initialization, periodic interrupts)
Periodic Interrupts Maximum 15 scan program (Minimum period :10ms)
Special PID , HSC, Positioning
Communication User Protocol (Serial) Comm. Program, MODBUS RTU Master, MODBUS RTU/TCP Slave High-Speed PLC Link
Self-diagnosis function Detect delay of scan time, memory, I/O, Power Supply
Re-start COLD, HOT Restart
Maximum Expansion No Expansion
Device memory X Physical: 16 pts (X00-X0F); Memory: 992 pts (X20-X63F) Bit
Y Physical: 16pts (Y10-Y1F); Memory: 992pts (Y20-Y63F) Bit
M 8192 pts (M0000 – M511F) Bit
L 4096 pts (L0000 – L255F) Bit
K 4096 pts (K0000-K255F); Latching Bit
F 2048 pts (F0000 – F127F) Bit
T 512 pts (T0000 – T0511) Word
C 512 pts (C0000 – C0511) Word
S 100 states x 100 set (00.00 – 99.99)
D 10000 words (D0000 – D9999) Word
Z 1024 words (Call Stack : Z0000 – Z0063, Z1000 – Z1063) Word
Q 8192 pts (Q0000 – Q511F) Bit
R 16 pts (Index)
Etc. Floating Arithmetic, Online edit

Thông tin đặt hàng

  • CM3-SB32MDCF

DI16/DO16 (TR Source), AI 2CH / AO 2CH, USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, No expansion

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x