Mô tả

Bộ lập trình PLC – Module dự phòng CPU Cimon CM1-XP1S

Tính năng

 • Điều khiển PID mà không cần mô-đun PID bổ sung.
 • RTC – Đọc thời gian từ mô-đun RTC và lưu trữ giá trị tại vị trí bộ nhớ thanh ghi F.
 • Phát hiện xem card đã được lắp vào khe chỉ định hay chưa.
 • Khi mở rộng hoặc trao đổi card, có thể bảo lưu để viết chương trình mà không cần thực hiện thay đổi I / O.
 • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN
 • Thay thế mô-đun trong chế độ RUN (không áp dụng cho model XPnA)

Chức năng tự chẩn đoán

 • Giám sát độ trễ xử lý – có thể theo dõi độ trễ xử lý do lỗi chương trình người dùng.
 • Kiểm tra xem mô-đun đã được tháo ra khỏi base hoặc được gắn không hoàn toàn trên base hay chưa.
 • Lỗi bộ nhớ – nếu lỗi xảy ra trong bộ nhớ flash CPU hoặc trong thẻ, lỗi sẽ hiển thị ở vị trí bộ nhớ thanh ghi F.
 • F0034 sẽ ON khi cần thay pin.
 • Nếu điện áp cung cấp cho nguồn thấp hơn mức yêu cầu, lỗi nguồn sẽ được phát hiện và các biện pháp ngăn ngừa sự cố sẽ tự động được thực hiện

Thông số kỹ thuật

Program Control

Repetitive operation, Stored Program (ROM mode), Periodic operation

Method for Controlling I/O

Indirect method, Direct method by instruction,
Scan synchronous batch processing system (I/O refresh)

Program Language

LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List), SFC (Sequential Function Chart), FB (Function Block), FB Extension

Number of Instruction

Basic Instruction : 60, Application instruction : 480

Data Processing

LD

0.028 μs/step

Floating Point Arithmetic

+, -, x, / : 0.4 μs / Instruction

Program Memory

7M Byte (Including Upload, Parameter, System)

Number of Program Block

Max 128, up to 65,530 steps per block (PID)

Number of I/O

8,192 Points (Max 12,288 Points)

Number of I/O Devices

Input : 131,072 points,
output : 131,072 points

Supporting Program

LD

Scan, Subroutine, Initialize (COLD),
Initialize (HOT), Periodic interruption

Special Configuration

Initializing special card, PID control,
Thermistor setting, Loadcell setting,
I/O Input module filter setting

Communication

User protocol (Serial),
User protocol (Ethernet),
MODBUS TCP/RTU Master/Slave,
Ethernet High-speed link,
CIMON-NET Master/Slave,
DNP3, Public network IP setting,
Fieldbus, OPC UA Server

SFC

SFC Program

Periodic Interruption

Maximum 15, cycle setting (10 – 60,000 ms, Unit :10 ms),
priority setting (0 – 14)

Base Expansion

Maximum 16, Ring structure redundancy

Max. Distance

S TYPE (Electricity 100 M)

Redundancy

Supporte

RUN mode

LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE)

Restarting

Cold, Hot Restart

Self-Diagnosis

Monitoring delay of processing, problems of memory, IO, battery, power error

Data Preservation Against Power Failure

K device and conservation (Latch) in M, L, T, C, S, D device

WDT

Maximum 5000 ms (Unit: 10 ms)

Timer

On Delay, Off Delay, Addition, Monostable,
Retriggerable Cycle: Either 10 or 100 ms TC (Current value)/TS (Setting value)

Counter

UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, 
CC (Current value)/CS (Setting value) 
No limitation on number of points 
Count range : -32,768 – +32,767

PID

32 Channels, Auto-Tuning

Communication Channels

USB

USB 2.0 Mini-B : For Loader Protocol

Serial

RS-232C (Maximum 115,200 bps) : 

CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave

Ethernet

For expanded communication :10/100Base -T/TX , -FX

Event Log

Maximum 100 (Power, Mode, Error)

Firmware Upgrade

Available

Power

5 V DC, 220 mA

Weight

138 g

Floating-point Arithmetic

Supports instructions for floating-point arithmetic

Capacity of Scan Program

128k steps

Device Memory

X

8192 

Y

8192 

M

16000 

K

16000 

L

16000 

F

2048 

T

4096

C

4096

S

100 states * 100 sets (00.00-99.99)

D

32000 words

Z

1024 words

Q

512 words

R

16 words

 

Thông tin đặt hàng

 • CM1-XP1S

128K step/ 8192 pts/ RTC/ USB Port/ Floating point arithmetic/ Expandable/ Redundancy

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x