Module CPU PLC Cimon CM1-UP1F

Chia sẻ:
Mã sản phẩm: CM1-UP1F
Thương hiệu: Cimon
Tình trạng: Còn hàng

Linux-Based/ 256K step/ 16384 pts./ RTC/ USB/ RS232C/ Ethernet 2CH/ FW Upgradable/ Ring Expansion/ SD Card Slot

Liên hệ
Mô tả

Bộ lập trình PLC - Module CPU Cimon CM1-UP1F

Tính năng

 • Điều khiển PID mà không cần mô-đun PID bổ sung.
 • RTC – Đọc thời gian từ mô-đun RTC và lưu trữ giá trị tại vị trí bộ nhớ thanh ghi F.
 • Phát hiện xem card đã được lắp vào khe chỉ định hay chưa.
 • Khi mở rộng hoặc trao đổi card, có thể bảo lưu để viết chương trình mà không cần thực hiện thay đổi I / O.
 • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN
 • Thay thế mô-đun trong chế độ RUN
 • Giám sát độ trễ xử lý – có thể theo dõi độ trễ xử lý do lỗi chương trình người dùng.
 • Kiểm tra xem mô-đun đã được tháo ra khỏi base hoặc được gắn không hoàn toàn trên base hay chưa.
 • Lỗi bộ nhớ – nếu lỗi xảy ra trong bộ nhớ flash CPU hoặc trong thẻ, lỗi sẽ hiển thị ở vị trí bộ nhớ thanh ghi F.
 • F0034 sẽ ON khi cần thay pin.
 • Nếu điện áp cung cấp cho nguồn thấp hơn mức yêu cầu, lỗi nguồn sẽ được phát hiện và các biện pháp ngăn ngừa sự cố sẽ tự động được thực hiện

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 60°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

Program Control 

Repetitive operation, Stored Program (ROM mode),
Periodic operation

Method for Controlling I/O 

Indirect method, Direct method by instruction,
Scan synchronous batch processing system (I/O refresh) 

Program Language 

LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List),
SFC (Sequential Function Chart),
FB (Function Block), FB Extension,
ST (Structured Text)

Number of Instruction 

Basic Instruction: 60,
Application instruction: 480 

Data Processing

LD 

0.075 μs/step

MOV

0.049 μs/step

Floating Point Arithmetic 

+, -, x, / : 0.05 μs / Instruction 

Program Memory

7 MByte (Including Upload, Parameter, System)

Number of Program Block

Scan, Special, Communication, SFC program: Max 128, up to 65,530 steps per block (PID) 
ST Program: Max. 128 blocks

Number of I/O

16,384 points

Number of valid I/O

16,384 points

Supported Programs

LD

Scan, Subroutine, Initialize (COLD), Initialize (HOT), Periodic interruption 

Special Configuration 

Initializing special card, PID control, Thermistor setting, Loadcell setting, IO Input module filter setting 

Communication

User protocol(Serial), User protocol(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet High-speed link, CIMON-NET Master/Slave, DNP3, Public network IP setting, Fieldbus, OPC UA Server

SFC

SFC Program 

ST

ST Program (ST-only local/global variables)

Periodic Interruption

Maximum 15, cycle setting (10 – 60,000 ms, Unit:10 ms), priority setting(0 – 14)

Base Expansion

Local base + Max. 31 expansions (Line-Expansion)

Max. Distance

Electricity (100 m) 

Redundancy

RUN mode

LOCAL/Remote (RUN, STOP, PAUSE) 
Switch (RUN, STOP, Pause/RM)

Restarting

Cold, Hot Restart

Self Diagnosis

Monitoring delay of processing, problems of memory, IO, battery, power error

Data Preservation Against Power Failure 

K device and conservation (Latch) in M, L, T, C, S, D device

WDT

Maximum 5000 ms (Unit: 10 ms)

Timer

On Delay, Off Delay, Addition, Monostable, Retriggerable 

Cycle: Either 10 or 100 ms
TC (Current value)/TS (Setting value) 

Counter

UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER,
CC (Current value)/CS (Setting value) 
No limitation on the number of points
Count range: -32,768 – +32,767 

PID

32 Channels, Auto-Tuning

Communication Channels

USB

Serial: For Loader Protocol

Serial

RS-232C (Maximum 115,200 bps):
CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave

Ethernet (2 ports)

Speed: 10/100/1000 Mbps
Expansion or Ethernet communication
(Port A: Ethernet communication, Port B: Expansion)
CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS TCP Slave

Event Log

Max. 100 event logs (Power, Mode, Error)

Firmware Upgrade

Supported

Power

5 VDC, less than 250 mA

Weight (g)

130 g (±5 g)

Floating-point Arithmetic

Supports floating-point arithmetic instructions

Additional Features

I/O Reservation, PLC-LINK, RTC, Online Edit, Program download via SD card, Whole system backup/recovery, Device backup/recovery, System log backup

Scan Program Capacity

256k steps

Device Memory

X

16,384 pts

Y

16,384 pts

M

65,536 pts

K

65,536 pts

L

65,536 pts

F

4,096 pts

T

4,096 (select between 10 ms, 100 ms)

C

4,096

S

100 Cards * 100 Steps

D

32,767 words

Z

1,024 words

Q

8,192 pts

R

16 words

Thông tin đặt hàng

 • CM1-UP1F

Linux-Based/ 256K step/ 16384 pts./ RTC/ USB/ RS232C/ Ethernet 2CH/ FW Upgradable/ Ring Expansion/ SD Card Slot

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x