Mô tả

Module 4 đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM1-RD04B

Tính năng

  • Nhiệt độ được chuyển đổi bằng bộ phát hiện thay đổi nhiệt độ  Pt1000, Ni1000 có thể được hiển thị theo ℃ hoặc ℉ và các giá trị nhiệt độ có thể được xử lý dưới dạng giá trị kỹ thuật số đến vị trí thập phân đầu tiên.
  • Dữ liệu nhiệt độ được chuyển đổi thành dữ liệu nhị phân 16 bit, có thể được xử lý dưới dạng giá trị kỹ thuật số.
  • Mỗi kênh có thể phát hiện sự hỏng nhiệt  điện trở, đứt dây cáp và vượt quá phạm vi đo.
  • Có 4 kênh để kết nối Pt1000, Ni1000
  • Số lượng mô-đun được sử dụng trên một cơ sở không bị giới hạn.

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 65°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

Available RTD

Pt1000 (DIN EN 60751)
Ni1000 (DIN 43760)
Ni1000 (TCR 5000)

Range of Temperature Input

Pt1000:-200.0°C–600°C 
(185.20 to 3137.08Ω) 

Ni1000 (DIN 43760): -50℃–160℃
(742.6 Ω–1986.3 Ω)

Ni1000 (TCR 5000): -50℃–160℃
(790.9 Ω–1799.3 Ω) 

Digital Output

Digital converted value: 0~16,000 (-8000~8000)
Detected temperature value: -2000 – 6000 (First decimal place value x 10)

Detection of Broken Wires

3 wires for each channel

Accuracy

±0.1% [Full Scale]

Max. Conversion Speed

50 ms / 1 channel

Number of Temperature Input

4 Ch. / 1 module

Insulation Type

Between input terminal and PLC power: Photo-coupler

Between channels: None

Connection Terminal

18-point Terminal Block

Occupied I/O Inputs

16

Current Consumption (mA)

+5 V

50

+15 V

30

-15 V

10

Thông tin đặt hàng

  • CM1-RD04B

4 Channel (PT1000)

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x