Mô tả

Module 8 đầu vào tương tự Cimon CM1-AD08VI

Tính năng

  • AD08VI, AD04W, AD16VI (0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 1 ~ 5V, -10 ~ 10V, 0 ~ 10V)
  • Có hai phương thức chuyển đổi AD mà người dùng có thể chọn: Xử lý trung bình và Xử lý lấy mẫu.
  • Mô-đun đầu vào tương tự chuyển đổi giá trị Min,Max đầu vào thành 0 ~ 16.000 (-8.000 ~ 8.000).
  • Nếu giá trị đầu vào nằm ngoài phạm vi, nó sẽ chuyển thành -192 ~ 16,191 (-8192 ~ 8191). Nếu giá trị vượt quá điều này, giá trị -192 ~ 16.191 (-8192 ~ 8191) là cố định.
  • Không có giới hạn về số lượng mô-đun có thể được cài đặt trên một Base.
  • Đèn LED bật sáng trong điều kiện bình thường và nhấp nháy trong khoảng 0,3 giây trong điều kiện lỗi.

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 65°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

Number of Analog Input

8

Analog Input

0 – +5 V (0 – 20 mA)
1 – +5 V (4 – 20 mA)
0 – +10 V
-10 V – +10 V

Accuracy

±0.3% (Full Scale)

Conversion Speed

5 ms / 1 ch

Absolute Max. Input

Voltage : ±15 V,
Current : ±25 mA

Insulation Type

Insulation between Analog and Digital 

Occupied I/O points

16

Connection Terminal

18-point Terminal Block

Current Consumption (mA) 

+5 V

50

+15 V

45

-15 V

1

Thông tin đặt hàng

  • CM1-AD08VI

AD 8CH, 16Bit, Voltage/Current Input

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x