Mô tả

Module 32 kênh đầu ra PWM Cimon CM3-SP32PWM

CM3-SP32PWM có cùng thông số kỹ thuật với CM3-SP32EOC khi được sử dụng làm đầu ra kỹ thuật số.

Tính năng

  • Kết nối khối thiết bị đầu cuối dễ dàng cho phép bảo trì dễ dàng hơn.
  • Cách điện bằng Photocoupler hoặc rơ le có thể được sử dụng trong CM3-SP32PWM.

Để hoạt động ổn định, không vượt quá 64 điểm cho đầu ra rơle

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 65°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

Item

CM3-SP32PWM

I/O Type

TR output 32 pts

Input Voltage

N/A

Output Voltage

DC 12 V / 24 V

Input Current

N/A

Output Current

1 point 0.2 A

COM 2 A

On Voltage / On Current

N/A

Off Voltage / Off Current

N/A

Response Time

Less than 1 ms

Operation Indication

LED On

Insulation Type

Photocoupler

Output method

Source

Frequency Range
(Guarantee DUTY Ratio)
1 kHz (kpps)  – 4000 kHz (kpps)
Max Frequency 65 kHz (kpps)
DUTY Ratio Resolution 0.0-100.0% (Resolution 1/1000)
RAMP Control Frequency RAMP, DUTY ratio RAMP Control

Thông tin đặt hàng

  • CM3-SP32PWM

DO 32 pts. DC 24 V TR Source, 4 Kpps, Max. 65 Kpps

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x