Mô tả

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC Cimon CM3-SP02HSD

Tính năng

 • Mô-đun bộ đếm tốc độ cao có thể đếm một loạt các xung tốc độ cao (-2147483648 ~ 2147483647). Giá trị đếm được lưu trong bộ nhớ đệm dưới dạng giá trị nhị phân 32 bit đã ký.
 • Loại đầu vào xung có thể được chọn.
  – 1 Phase Input 1 Multiplication (Tăng / giảm số lượng theo cài đặt phần mềm)
  – 1 Phase Input 2 Multiplication (Tăng / giảm số lượng theo cài đặt phần mềm
  – CW (Theo chiều kim đồng hồ) / CCW (Ngược chiều kim đồng hồ)
 • Loại đếm cũng có thể được chọn.
  – Đếm tuyến tính: Phạm vi từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647. Đếm ngoài phạm vi gây ra tràn.
  – Đếm vòng: Đếm liên tục giữa giá trị tối thiểu và tối đa.
 • ‘ So sánh chức năng Đầu ra ‘ (2 đầu ra trong mỗi kênh)
  – Hàm này được sử dụng để so sánh giá trị đếm hiện tại với giá trị so sánh. Đầu ra được so sánh có thể chuyển đổi giữa ON và OFF theo điều kiện.
 • Mô-đun này cung cấp các chức năng ‘ Count’ như được liệt kê dưới đây:
  – Count Latch – Sampling Count – Periodic Pulse Count – Count Disable
 • Chức năng ‘Preset’ và ‘Enable Count’ có thể được vận hành bằng cách đưa ra tín hiệu bên ngoài cho mỗi thiết bị đầu cuối.

Thông số kỹ thuật

ITEM

CM3-SP02HSC

CM3-SP02HSD

Operating Temperature

-10°C – 60°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

I/O Points

16 points

Number of channels

2

Count Speed

200 kHz (kpps)

RS-422A Line Drive (5V): 500 kHz (kpps)

HTL Line Drive (24V): 250 kHz (kpps)

Count Range 32-bit signed binary values
Count Mode Up/Down Preset Counter + Ring Counter

Input Current

N/A

4 mA

Output Current

TR (SINK Type) Output 12–24V

Thông tin đặt hàng

 • CM3-SP02HSD

2 Ch, 500kpps, Line Drive input (TB32M and SCB15E needed)

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x