Module thu thập dữ liệu DATA Logger Cimon CM1-LG02G

Chia sẻ:
Mã sản phẩm: CM1-LG02G
Thương hiệu: Cimon
Tình trạng: Còn hàng

Ethernet 1 Port(10/100Mbps), Memory 2GB, Data Logging / AUTO Dump

Liên hệ
Mô tả

Module thu thập dữ liệu DATA Logger Cimon CM1-LG02G

Module Data Logger là giải pháp tốt nhất cho các lĩnh vực đòi hỏi tính liên tục và độ tin cậy của dữ liệu. Các module hoàn toàn được áp dụng đầy đủ cho hệ thống đo lường.

Tính năng

  • Các kiểu Ghi nhật ký Event Sampling và Trigger Monitoring
  • Truyền thông Ethernet 10/ 100Mbps, 1Gbps
  • Giao thức Ethernet CIMON-HMI
  • Theo dõi bộ nhớ
  • Truyền dữ liệu thời gian thực/ ghi dữ liệu vào hệ thống máy chủ

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 65°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

Processing System

Multi-task (High-speed, multiprocessing)

(*) Memory Capacity

4 GB (2 GB for logging data)

Function Setting

Using CICON software (PLC Loader Program)

CM1-CPU

Connection Method

Connection with RS-232C port or USB at CPU module

Passthru connection through communication module (EC Series)

Configuration

Network setting, logging type, logging cycle, data list, Log file ID (*)

Monitoring

The number of clients, communication status, logged data transmission status, progress of data logging, CPU status, memory consumption(%), memory overflow (Automatic dump, deletion) status, error information

Communication Function 

Communication Standard 

Ethernet 10/100 Mbps or 1 Gbps

Protocol 

TCP, CIMON HMI Ethernet Protocol

Access Limitation

Simultaneous connections of up to 5 clients

(Up to 3 clients can simultaneously access when using FTP feature)

Comm. Cable 

Over CAT.5 STP (Shielded Twisted pair) cable

Max. Distance 

Maximum 100 m for preliminary physical connection with the network device (host system, hub, router, etc.)

Logging Function

Logging Type

Event Sampling, Trigger Monitoring (*)

Range of Cycle

1 – 327,67 (x L ms)

L(*) = Time interval scale (1, 10, 100),
The value is fixed at L = 10 in under V2.0 

Range of Deadband

0 – 65535(*)

The value is fixed at ‘0’ in under V2.0

Logging Device Type

X, Y, M, L, K, F, T, TC, TS, C, CC, CS, S, D, Z, R Device in PLC CPU

Data Type

Bit, Byte, Word, DWord, DDWord

Data Storage

Non-volatile memory (ROM) storage
(Does not require a battery)

Data Capacity

24Byte for saving in the device type

Data Managing

Storage Method

Event sampling: Saving data by date/hour 

Trigger monitoring (*): Saving data by file ID
(Including time information)

Delete Method

Automatic delete: The oldest data is deleted when
memory is at capacity (Overflown)

Manual delete: All logged data, (*) event sampling log data, (*) trigger monitoring log data

Compatible Host System

SCADA V3.90 and above version including ‘Historian’ feature

Recommended system requirements: 64-bit version of Windows, 8 GB RAM

Range of Time Synchronization
Frequency

1 – 32767 (x10 sec)

Error Display

LED, Display error code
(LG02G configuration/monitoring window in CICON)

Comm. Status Display

LED, Display error code
(LG02G configuration/monitoring window in CICON)

Number of I/O points

16 points
(Input 16 points/output 16 points)

Current Consumption

136 mA

Weight (g)

113.5

Thông tin đặt hàng

  • CM1-LG02G

Ethernet 1 Port(10/100Mbps), Memory 2GB, Data Logging / AUTO Dump

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x