Mô tả

Module 2 kênh bộ đếm tốc độ cao HSC Cimon CM1-HS02F

Tính năng

 • Mô-đun bộ đếm tốc độ cao có thể đếm một loạt các xung tốc độ cao (-2147483648 ~ 2147483647). Giá trị đếm được lưu trong bộ nhớ đệm dưới dạng giá trị nhị phân 32 bit đã ký.
 • Loại đầu vào xung có thể được chọn.
  – 1 Phase Input 1 Multiplication (Tăng / giảm số lượng theo cài đặt phần mềm)
  – 1 Phase Input 2 Multiplication (Tăng / giảm số lượng theo cài đặt phần mềm
  – CW (Theo chiều kim đồng hồ) / CCW (Ngược chiều kim đồng hồ)
 •   – 2 Phase Input 1 Multiplication
  – 2 Phase Input 2 Multiplication
  – 2 Phase Input 4 Multiplication

 • Loại đếm cũng có thể được chọn.
  – Đếm tuyến tính: Phạm vi từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647. Đếm ngoài phạm vi gây ra tràn.
  – Đếm vòng: Đếm liên tục giữa giá trị tối thiểu và tối đa.
 • ‘ So sánh chức năng Đầu ra ‘ (2 đầu ra trong mỗi kênh)
  – Hàm này được sử dụng để so sánh giá trị đếm hiện tại với giá trị so sánh. Đầu ra được so sánh có thể chuyển đổi giữa ON và OFF theo điều kiện.
 • Mô-đun này cung cấp các chức năng ‘ Count’ như được liệt kê dưới đây:
  – Count Latch – Sampling Count – Periodic Pulse Count – Count Disable
 • Chức năng ‘Preset’ và ‘Enable Count’ có thể được vận hành bằng cách đưa ra tín hiệu bên ngoài cho mỗi thiết bị đầu cuối.

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 65°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C 

I/O points 

16 

Number of channels 

2 Channels 

Count Input Signal 

Phase 

1 phase input / 2 phase input 

Level (фA,фB) 

5/12/24 V DC 2 – 5 mA 

Types 

NPN Encoder (+Common) 

Count 

Count Speed 

200 kHz

Count Range 

32-bit signed binary values (-2147483648 – 2147483647) 

Mode 

Up/Down Preset Count + Ring Count 

Min. Count Pulse Period (uS) 

(Duty ratio 50%) 

Compared Output 

Compared Range 

32-bit signed binary values 

Comparison 

Compared value < Present value 

Compared value = Present value 

Compared value > Present value 

External Input 

Preset 

5/12/24 V DC 2 – 5 mA 

Enable Count 

External Output 

Compared Output 

TR (SINK Type) Output, 12 – 24 V 

Thông tin đặt hàng

 • CM1-HS02F

2 Ch, 200kpps, NPN Encoder (TB32M and SCB15I needed)

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x