Mô tả

Module truyền thông giao thức DNP3.0 Cimon CM1-SC01DNP

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Operating Temperature

-10°C – 65°C

Storage Temperature

-25°C – 80°C

Interface

Ch1: RS232C

Communication Mode

HMI

N/A

Loader

N/A

MODBUS

N/A

PLC link

N/A

DNP

DNP 3.0

User-definition

N/A

Data Type

Data Bit

7 or 8-Bit

Stop Bit

1 or 2-Bit

Parity

Even / Odd / None

Synchronization

Asynchronous

Transmission Speed

300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400

Modem

Long distance communication by external modem

Thông tin đặt hàng

  • CM1-SC01DNP

RS232C 1Port, DNP3.0 protocol

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x