Mô tả

Module giám sát nguồn dự phòng Cimon CM1-RPW

Tính năng

  • Có sẵn moduel CPU, nguồn, base và truyền thông dự phòng
  • Cấu hình dự phòng bắt nguồn từ cấu trúc Base
  • Trong trường hợp xảy ra lỗi trong CPU đang hoạt động, CPU dự phòng sẽ tự động chuyển sang trạng thái hoạt động
  • Nút kiểm tra để dễ dàng kiểm tra và bảo trì hệ thống
  • Dưới 50ms để hệ thống chuyển sang CPU dự phòng
  • Nguồn mở rộng dự phòng có sẵn

Thông số kỹ thuật

Item CM1-RPW
Status Output
(A_OK, B_OK, A_NG, B_NG)
Output Type TR Sink Type
Max. Output Current 0.5A / point
Rated Input Voltage DC 24V
Status Output
(24V IN)
Rated Input Voltage DC 24V
Max. Input Current 0.8 A
Power Coupler Input
(AIN/BIN)
Rated Input Voltage DC 24V
Power Coupler Output
(24V OUT)
Rated Input Voltage DC 24V
Max. Output Current 8A
Operation Indication LED ON when the power ON
Insulation Type Photo-coupler

Thông tin đặt hàng

  • CM1-RPW

Redundancy. Power supply status monitor

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x