Mô tả

Module nguồn PLC Cimon CM1-SP2B

Thông số kỹ thuật

Item CM1-SPC CM1-SP2B CM1-SPW
Input Input Voltage AC100-240V, 50/60Hz DC19-28V DC70-110V
Input Current 1.71A(110V)
0.85A(220V)
1.9A(24V) 0.6A(100V)
Inrush current 50A Peak
Efficiency 65%
Power Disturbance Susceptibility 10ms
Output Output Voltage/ (Output Current) +24V(0.3A)
+5V(3.5A)
+15V(0.5A)
-15V(0.3A)
+5V(3.5A)
+15V(0.5A)
-15V(0.3A)
+24V(0.3A)
+5V(3.5A)
+15V(0.5A)
-15V(0.3A)
Voltage Indicator LED is ON when output voltage is normal.

Use CM1-SPC for Analog Input / Output module.

Thông tin đặt hàng

  • CM1-SP2B

DC24V, 5V/+15V/-15V

Tài liệu

Catalog + Manual

Phần mềm lập trình PLC

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x