MC&TT Co., Ltd

Cảm biến đo Momen xoắn trục quay với vòng trượt (Rotating Torque Sensors with Slip Rings) hãng Lorenz Messtechnik GmbH

Chia sẻ:

Cảm biến đo Momen xoắn trục quay với vòng trượt (Rotating Torque Sensors with Slip Rings) hãng Lorenz Messtechnik GmbH

By default, rotating torque transducers with slip rings sent an analog, unamplified strain gauge bridge output signal in mV/V, which is transmitted via high-quality, low-wear slip rings. Slip ring sensors are generally used for individual, random inspections or torque measurements, performed at low speed. An integrated speed/angle measurement is standardized in most torque sensors with slip ring transmission. Typical applications for this type of sensor are for example screw driving tech­nolo­gies, test bench applications such as testing of engines, gears, bearings and seals...

SLIP RING SENSORS, ROTATING

Image Type Measuring Range [N·m] Accuracy Class Speed/Angle
Measurement
Mechanical Connection
DR-2 1..500 0.1 - Cylindrical Shaft with Keyway
DR-20 1..500 0.1 ✓ Standard Cylindrical Shaft with Keyway
Sensors for Screw Driving Systems Type Measuring Range [N·m] Accuracy Class Speed/Angle
Measurement
Mechanical Connection
DR-1 1..5000 0.1 - Male Square Drive / Female Square Drive
DR-12 1..5000 0.1 ✓ Standard Male Square Drive / Female Square Drive
DR-2291 1..20 0.1 - ¼" Hexagon Drive / Quick Change Chuck
DR-2335 1..20 0.1 ✓ Standard ¼" Hexagon Drive / Quick Change Chuck
Bạn đang xem: Cảm biến đo Momen xoắn trục quay với vòng trượt (Rotating Torque Sensors with Slip Rings) hãng Lorenz Messtechnik GmbH
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x