MC&TT Co., Ltd

Các chứng nhận phổ biến nhất cho Máy Tính Công Nghiệp

Chia sẻ:

Các quốc gia khác nhau yêu cầu các chứng nhận khác nhau cho máy tính công nghiệp, với các tiêu chuẩn khác nhau. MC&TT tổng hợp và liệt kê 14 loại chứng nhận phổ biến nhất trên thế giới áp dụng với PC công nghiệp trong nội dung chia sẻ dưới đây.

 

1. CE

CE là chữ viết tắt của “conformité européenne” có nghĩa là sự phù hợp của Châu Âu, liên quan đến quy trình đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường.

Các khu vực có hiệu lực: Liên minh Châu Âu, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và Thổ Nhĩ Kỳ.

CE mark chỉ ra rằng sản phẩm có thể được bán tự do ở bất kỳ khu vực nào của Khu vực Kinh tế Châu Âu, bất kể quốc gia xuất xứ của sản phẩm đó là gì. Nó bao gồm biểu tượng CE. CE mark là bắt buộc đối với hàng hóa bán ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) nhưng cũng được tìm thấy trên các sản phẩm bán ở nơi khác đã được sản xuất theo tiêu chuẩn EEA.

2. EN: RoHS

Tiêu chuẩn Châu Âu (viết tắt là EN, từ tên tiếng Đức là Europäische Norm (“Tiêu chuẩn Châu Âu”)) là các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê chuẩn bởi một trong ba tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu: Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN), Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Châu Âu (CENELEC ), hoặc Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). Tất cả các EN được thiết kế và tạo ra bởi tất cả các bên quan tâm thông qua một quy trình minh bạch, cởi mở và có sự đồng thuận.

Chỉ thị Hạn chế Các chất Nguy hiểm 2002/95 / EC (RoHS 1), viết tắt của Chỉ thị về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử, đã được Liên minh Châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003.

Chỉ thị RoHS 1 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006 và bắt buộc phải được thi hành và trở thành luật ở mỗi quốc gia thành viên. Chỉ thị này hạn chế (có ngoại lệ) việc sử dụng mười vật liệu nguy hiểm trong sản xuất các loại thiết bị điện và điện tử. Nó được liên kết chặt chẽ với Chỉ thị về thiết bị điện và điện tử thải (WEEE) 2002/96 / EC (nay đã được thay thế) đặt ra các mục tiêu thu gom, tái chế và thu hồi đối với hàng điện và là một phần của sáng kiến ​​lập pháp nhằm giải quyết vấn đề số lượng lớn chất thải điện tử độc hại. Nó đề cập đến tiêu chuẩn của EU trừ khi đủ tiêu chuẩn khác.

3. FCC

Khu vực có hiệu lực: Hoa Kỳ

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ có chức năng điều chỉnh thông tin liên lạc bằng vô tuyến, truyền hình, dây, vệ tinh và cáp trên khắp Hoa Kỳ. FCC duy trì quyền tài phán đối với các lĩnh vực truy cập băng thông rộng, cạnh tranh bình đẳng, sử dụng tần số vô tuyến, trách nhiệm truyền thông, an toàn công cộng và an ninh nội địa.

FCC được thành lập theo Đạo luật Truyền thông năm 1934 để thay thế các chức năng điều tiết vô tuyến của Ủy ban Phát thanh Liên bang. FCC đã tiếp nhận quy định liên lạc qua dây từ Ủy ban Thương mại Liên tiểu bang. Quyền tài phán được ủy quyền của FCC bao gồm 50 tiểu bang, Đặc khu Columbia và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. FCC cũng cung cấp các mức độ hợp tác, giám sát và lãnh đạo khác nhau cho các cơ quan truyền thông tương tự ở các quốc gia khác của Bắc Mỹ.

4. CCC (3C)

CCC là chứng nhận với nhiều sản phẩm được nhập khẩu, bán hoặc sử dụng tại thị trường Trung Quốc. Nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 8 năm 2003.

5. CQC

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (CQC) là một cơ quan hành chính của Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, chịu trách nhiệm thực hiện chứng nhận sản phẩm. Nó chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng bán trên thị trường Trung Quốc.

6. TÜV

Khu vực hiệu quả: Nhãn hiệu TüV là nhãn hiệu chứng nhận an toàn do TüV của Đức tùy chỉnh cho các sản phẩm thành phần và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Trong quá trình chứng nhận máy hoàn chỉnh, tất cả các thành phần đạt được nhãn hiệu TüV đều được miễn kiểm tra.

7. UL

Các khu vực có hiệu lực: Hơn 70% trở thành tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ và UL cũng là cơ quan phát triển các tiêu chuẩn quốc gia của Canada

UL, LLC là một công ty chứng nhận an toàn toàn cầu có trụ sở chính tại Northbrook, Illinois. Nó có văn phòng tại 46 quốc gia.

UL là một trong số các công ty được chấp thuận để thực hiện kiểm tra an toàn bởi cơ quan liên bang Hoa Kỳ, Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA). OSHA duy trì một danh sách các phòng thử nghiệm đã được phê duyệt, được gọi là Phòng thử nghiệm được Công nhận trên toàn quốc.

8. GS

Ý nghĩa của GS là tiếng Đức “GeprufteSicherheit” (an toàn đã được chứng nhận), và nó cũng có nghĩa là “GermanySafety” (an toàn của Đức). Chứng nhận GS là chứng nhận tự nguyện dựa trên Luật An toàn Sản phẩm của Đức (SGS) và được kiểm tra theo quy định của GS có nghĩa là “Geprüfte Sicherheit” trong tiếng Đức (đã được chứng nhận an toàn). Chứng nhận GS là chứng nhận tự nguyện dựa trên Luật An toàn Sản phẩm của Đức (GPGS) và được kiểm tra theo tiêu chuẩn EN của Liên minh Châu Âu hoặc tiêu chuẩn công nghiệp DIN của Đức. Đây là nhãn hiệu chứng nhận an toàn của Đức được công nhận tại thị trường Châu Âu.

Nhãn hiệu GS là nhãn hiệu chứng nhận an toàn được cấp bởi TUV, VDE và các tổ chức khác được Bộ Lao động Đức ủy quyền.

Dấu GS là dấu an toàn được khách hàng Châu Âu chấp nhận. Nói chung, các sản phẩm được GS chứng nhận được bán với đơn giá cao hơn và phổ biến hơn.

9. ETL

ETL là tên viết tắt của Phòng thí nghiệm Điện tử Hoa Kỳ (ElectricalTestingLaboratories). Phòng thí nghiệm ETL được thành lập bởi nhà phát minh người Mỹ Edison vào năm 1896 và có uy tín cao ở Hoa Kỳ và thế giới. Giống như UL và CSA, ETL có thể kiểm tra và cấp nhãn hiệu chứng nhận ETL phù hợp với tiêu chuẩn UL hoặc tiêu chuẩn quốc gia Mỹ, đồng thời cũng có thể cấp nhãn hiệu chứng nhận tổng hợp phù hợp với tiêu chuẩn UL hoặc tiêu chuẩn quốc gia Mỹ và tiêu chuẩn CSA hoặc tiêu chuẩn Canada cùng một lúc. Chữ “chúng tôi” ở phía dưới bên phải biểu thị rằng nó có thể áp dụng cho Hoa Kỳ, “c” ở phía dưới bên trái cho biết nó có thể áp dụng cho Canada. “Chúng tôi” và “c” có thể áp dụng cho cả hai quốc gia. Bất kỳ sản phẩm điện, cơ và điện nào đều có thể được kiểm tra bởi EMC để kiểm tra hiệu suất của sản phẩm. Miễn là sản phẩm có dán nhãn CTL, điều đó có nghĩa là sản phẩm đã vượt qua bài kiểm tra ETL. Đạt được ETL có nghĩa là tuân thủ các tiêu chuẩn ngành có liên quan.

10. CB

Khu vực có hiệu lực: Tổng số 66 thành viên chứng nhận ở 51 quốc gia và hơn 270 phòng thí nghiệm CB thuộc thẩm quyền của họ đã tham gia vào hệ thống bổ nhiệm lẫn nhau này

Hệ thống CB (Hệ thống IEC để kiểm tra sự phù hợp và chứng nhận các sản phẩm điện) là một hệ thống quốc tế do IECEE vận hành. Các thành viên chứng nhận của IECEE kiểm tra tính năng an toàn của các sản phẩm điện trên cơ sở các tiêu chuẩn IEC. Kết quả thử nghiệm là báo cáo thử nghiệm CB và chứng chỉ thử nghiệm CB, được các quốc gia thành viên của IECEE công nhận lẫn nhau. Mục đích là để giảm các rào cản thương mại quốc tế, do đáp ứng các tiêu chí chứng nhận hoặc phê duyệt của các quốc gia khác nhau. IECEE là tên viết tắt của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (tiêu chuẩn) về Thiết bị Điện.

11. PCT

“Sản phẩm muốn vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga phải có Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn quốc gia (GOST Certificate) do Ủy ban tiêu chuẩn và đo lường quốc gia Nga cấp”, luật pháp ở Nga quy định điều này.

12. PSE

Chứng nhận PSE là nhãn hiệu an toàn sản phẩm của Nhật Bản. Luật DENTORL của Nhật Bản (Luật kiểm soát vật liệu và thiết bị điện) quy định 498 sản phẩm phải đạt chứng nhận an toàn khi thâm nhập thị trường Nhật Bản.

13. CSA

CSA là tên viết tắt của Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada. Nó được thành lập vào năm 1919 và là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên của Canada dành riêng cho việc phát triển các tiêu chuẩn công nghiệp. Các thiết bị điện tử, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, khí đốt và các sản phẩm khác được bán ở thị trường Bắc Mỹ cần phải đạt được chứng nhận an toàn. CSA là thành viên chứng nhận an toàn lớn nhất tại Canada và là một trong những thành viên chứng nhận an toàn nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó có thể cung cấp chứng nhận an toàn cho tất cả các loại sản phẩm trong máy móc, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng, bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy y tế, thể thao và giải trí. CSA đã cung cấp dịch vụ chứng nhận cho hàng nghìn nhà sản xuất trên toàn thế giới và hàng trăm triệu sản phẩm mang nhãn hiệu CSA được bán tại thị trường Bắc Mỹ mỗi năm.

14. NF

NF là tên mã của tiêu chuẩn Pháp, được thực hiện vào năm 1938, và cơ quan quản lý của nó là Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa Pháp (AFNOR). Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa Pháp (AFNOR) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1926 theo nghị định của Pháp năm 1901, được chính phủ công nhận và tài trợ. Hiệp hội là cốt lõi của hệ thống tiêu chuẩn hóa của Pháp. Chứng nhận dịch vụ NF là chứng nhận nhãn hiệu NF tự nguyện xác nhận rằng chất lượng và độ tin cậy đáp ứng việc thực hiện chất lượng theo quy định của các tiêu chuẩn Pháp, Châu Âu và quốc tế. Nó liên quan đến địa điểm di chuyển, đơn vị lưu trữ đồ đạc, đại lý du lịch, sửa chữa khẩn cấp và kéo xe, Vận chuyển hành khách, an toàn cá nhân, giáo dục suốt đời. Các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch do Pháp thiết lập nổi tiếng hơn, bao gồm lễ tân, khách sạn, vận chuyển và khảo sát mức độ hài lòng.

Bạn đang xem: Các chứng nhận phổ biến nhất cho Máy Tính Công Nghiệp
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x