MC&TT Co., Ltd

Bài 3 Lập trình C# Winform - Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# Winforms

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong số các điều khiển thông dụng trong C# winforms đó chính là Label, Button, Textbox. Đây là các điều khiển được sử dụng rất nhiều khi lâp trình ứng dụng với winforms.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt các điều khiển trên, sau đó mình sẽ tạo một ứng dụng đơn giản sử dụng các điều khiển và xử lý sự kiện cho nó.

1. Label

Label thường được dùng hiển thị thông tin chỉ đọc và thường sử dụng kèm với các điều khiển khác để mô tả chức năng.

Một số thuộc tính thường dùng của Label

Thuộc tính Mô tả
BorderStyle Thiết lập đường viền
Font Thiết lập font chữ hiển thị trên Label
Text Nội dung hiển thị trên Label
Backcolor Màu nền của Label
ForeColor Thiết lập màu chữ hiển thị trên Label
Name Tên của Label
TextAlign Canh lề nội dung của Label (Left | Center | Right)
Visible Ẩn hoặc hiện Label

Ví dụ:

Các dòng chữ ở hai ví dụ trên đều sử dụng Label để mô tả, sử dụng thuộc tính Text trong Label để có thể đặt nội dung tùy ý.

2. Button

Button là điều khiển tạo giao diện nút lệnh trên Form, khi người dùng nhấn chuột vào nút lệnh thì chương trình sẽ thực hiện một hành động nào đó. Button được đặt trong nhóm Common Controls của cửa sổ Toolbox.

Công dụng của Button:

 • Dùng để thực thi lệnh.
 • Khi nhấp chuột lên Buton, chương trình nhận được tính hiệu Click và lệnh được thi hành.
Thuộc tính Mô tả
Name Đặt tên cho nút lệnh
Text Nội dung hiển thị lên nút nhấn
Visible Ẩn, hiện nút nhấn
Enable Cho phép/ không cho phép tương tác với nút lệnh
Font Chỉ đinh kiểu chữ, kích cỡ chữ hiển thị
Image Hình ảnh hiển thị trên nút lệnh
ForeColor Màu chữ hiển thị trên nút lệnh
BackColor Màu của nút lệnh
TabIndex Chỉ định thứ tự tab của các Button trên Form

 

Sự kiện Diễn giải
Click Sự kiện nhấn chuột vào Button
TextChanged Giá trị thuộc tính Text bị thay đổi

3. Textbox

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của Textbox là gì, cũng như các thuộc tính và các phương thức thường dùng trong Textbox.

Công dụng của Textbox:

 • Dùng để trình bày văn bản và cho phép người dùng được thay đổi nội dung văn bản.
 • Công dụng chính là cho người dùng nhập văn bản.
 • Ngoài các thuộc tính chung của các control, thì các bạn cần lưu ý thêm một số thuộc tính bên dưới:
Thuộc tính Diễn giải
PasswordChar Ký tự thay thế khi nhập vào TextBox
Multiline Cho phép Textbox có nhiều dòng hay không
ScrollBars Thanh cuộn (None / Horizontal / Vertical / Both)
MaxLength Quy định chuỗi Max sẽ nhập vào Textbox, mặc định là 32767
Focus Textbox sẵn sàng được tương tác bởi người dùng

Một số sự kiện thường dùng của Textbox:

Sự kiện Diễn giải
KeyDown Thực hiện công việc nào đó khi một phím được nhấn xuống
KeyUp Thực hiện công việc nào đó khi một phím được thả ra
KeyPress Xảy ra khi người dùng nhấn một phím và thả ra. Mỗi sự kiện KeyPress cho ta một cặp sự kiện KeyDown và KeyUp
TextChanged Giá trị của thuộc tính Text bị thay đổi
MouseEnter Chuột nằm trong vùng thấy được của Textbox
MouseHover Chuột nằm trong vùng hiển thị một quảng thời gian
MouseLeave Chuột ra khỏi vùng nhập liệu của Textbox
MouseMove Chuột được di chuyển trên Textbox

Một số phương thức của Textbox:

Phương thức Diễn giải
Clear() Xóa tất cả chuỗi hiển thị trong Textbox
Cut() Di chuyển phần nội dung bôi đen của chuỗi
Paste() Dán phần nội dung được chọn của chuỗi
Copy() Sao chép phần nội dung được bôi đen của chuỗi
Undo() Khôi phục thao tác trước
Select() Chọn một phần nội dung của chuỗi trong Textbox
SelectAll() Chọn tất cả nội dung của chuỗi trong Textbox
DeselectAll() Bỏ chọn chuỗi trong Textbox

4. Ví dụ sử dụng các điều khiển Label, Button, Textbox

Trong phần này mình sẽ tạo một ứng dụng nhập xuất đơn giản sử dụng 3 điều khiển nói trên đó chính là máy tính bỏ túi dùng để tính toán các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia.

Đề bài

Tạo giao diện cho Form như hình

Xử lý các sự kiện sau:

 • Ở ô Textbox thêm điều kiện chỉ cho phép người dùng nhập số và xóa lùi trên Textbox
 • Xử lý các phép toán cộng, trừ, nhân, chia tương ứng với các Button.
 • Khi người dùng nhấn Del thì các số ở trên Textbox sẽ được xóa hết.
 • Kết quả sẽ được hiển thị ở ô Textbox "Kết quả"

Tạo ứng dụng máy tính bỏ túi

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo yêu cầu của đề bài, đầu tiên sẽ tạo giao diện cho Form như đề bài. Chúng ta sẽ có tất cả 3 Label, 3 Textbox, 5 Button.

*Lưu ý: Các bạn nên đặt tên cho từng Label, Button, Textbox để khi chúng ta xử lý sự kiện dễ dàng truy xuất nó ra và không bị nhầm lẫn với các điều khiển khác.

Sau khi các bạn đã tạo xong giao diện Form giống như đề bài yêu cầu, bây giờ các bạn sẽ bắt tay vào thực hiện xử lý các sự kiện trên các điều khiển.

Sự kiện đầu tiên là các ô TextBox chỉ cho nhập số và được xóa lùi. Ta sẽ viết trên sự kiện KeyPress, nếu e.KeyChar (ký tự người dùng nhập vào) >=0 và <= 9 thì cho nhập vào.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai_03_01
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void txt_So1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!(e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar == (char)(8)))
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txt_So2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!(e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar ==(char)8))
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void btn_Cong_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int Result = Convert.ToInt32(txt_So1.Text) + Convert.ToInt32(txt_So2.Text);
      txt_KetQua.Text = Result.ToString();
    }

    private void btn_Tru_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int Result = Convert.ToInt32(txt_So1.Text) - Convert.ToInt32(txt_So2.Text);
      txt_KetQua.Text = Result.ToString();
    }

    private void btn_Nhan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int Result = Convert.ToInt32(txt_So1.Text) * Convert.ToInt32(txt_So2.Text);
      txt_KetQua.Text = Result.ToString();
    }

    private void btn_Chia_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Double Result = Convert.ToDouble(txt_So1.Text) / Convert.ToDouble(txt_So2.Text);
      txt_KetQua.Text = Result.ToString();
    }

    private void btn_Del_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_So1.Clear();
      txt_So2.Clear();
      txt_KetQua.Clear();
    }
  }
}

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong số các điều khiển thông thường Label, Button, Textbox. Vì đây là những điều khiển căn bản và được sử dụng rất nhiều nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm một số điều khiển thông thường khác như là Checkbox - Radio Button, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bạn đang xem: Bài 3 Lập trình C# Winform - Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# Winforms
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x