Mô tả

Bộ điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời PWM Leyu OPWY 1220

MODEL

OPWY 1205

OPWY 1210

OPWY 1215

OPWY 1220

 

 

 

 

 

Batt voltage

12V/24V auto adapt

 

 

 

 

 

 

 

Charge current

5A

10A

15A

20A

 

 

 

 

 

Discharge current

5A

10A

15A

20A

 

 

 

 

 

Max Solar input

41V

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge drop

<0.2V

 

 

 

 

 

 

 

 

Discharge drop

<0.25V

 

 

 

 

 

 

 

 

Equalization

14.8V

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulk

14.5V

 

 

 

 

 

 

 

Acceptance

14.2V PWM

 

 

 

 

 

 

 

Float

13.8V

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge reconnect

13.0V

 

 

 

 

 

 

 

 

Discharge stop

11.2V

 

 

 

 

 

 

 

 

Discharge reconnect

12.6V

 

 

 

 

 

 

 

 

Self-consume

<10mA

 

 

 

 

 

 

 

Voltage of open light

Solar panel 8V(delay 10s)

 

 

 

 

 

Voltage of close light

Solar panel 8V(delay 60s)

 

 

 

 

 

 

Temperature compensation

N/C

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating temperature

-35~+60 ℃

 

 

 

 

 

 

 

Size/Weight

82*58*21mm /135g

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x