RAM ECC công nghiệp DDR4 DIMM 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 2400MHz/ 2666MHz/ 2933MHz/ 3200MHz Cervoz CIR-V4DES

Chia sẻ:
Mã sản phẩm: DDR4 DIMM CIR-V4DES
Thương hiệu: Cervoz
Tình trạng: Còn hàng

Industrial DRAM DDR4

Liên hệ
Mô tả

RAM ECC công nghiệp DDR4 DIMM 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 2400MHz/ 2666MHz/ 2933MHz/ 3200MHz Cervoz CIR-V4DES

DDR4 DIMM offers the industry's fastest memory speed with 3200MT/s - the perfect fit for any surveillance, automation and embedded application. The modules comply with all relevant JEDEC standards and are available in 4GB, 8GB, 16GB, and 32GB capacities. 2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 2933 MT/s, and 3200MT/s modules are also available.

Thông tin đặt hàng

  • Standard Temp. Series (0°C ~85°C)
Model No. IC Organization Speed (MT/s) Density Voltage Download

CIR-V4DESV2404G

512Mx8 2400 4GB 1.2V 0.40 MB

CIR-V4DESV2408G

512Mx8 2400 8GB 1.2V 0.40 MB

CIR-V4DESW2408G

1Gx8 2400 8GB 1.2V 0.56 MB

CIR-V4DESW2416G

1Gx8 2400 16GB 1.2V 0.56 MB

CIR-V4DESV2604G

512Mx8 2666 4GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESV2608G

512Mx8 2666 8GB 1.2V 0.26 MB

CIR-V4DESW2608G

1Gx8 2666 8GB 1.2V 0.32 MB

CIR-V4DESW2616G

1Gx8 2666 16GB 1.2V 0.34 MB

CIR-V4DESZ2904G

512Mx8 2933 4GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESZ2908G

512Mx8 2933 8GB 1.2V 0.26 MB

CIR-V4DESY2908G

1Gx8 2933 8GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESY2916G

1Gx8 2933 16GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESZ3204G

512Mx8 3200 4GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESZ3204G

512Mx8 3200 4GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESZ3208G

512Mx8 3200 8GB 1.2V 0.26 MB

CIR-V4DESY3208G

1Gx8 3200 8GB 1.2V 0.28 MB

CIR-V4DESY3216G

1Gx8 3200 16GB 1.2V 0.26 MB

CIR-V4DESX2632G

2Gx8 2666 32GB 1.2V 0.26 MB

CIR-V4DESA3232G

2Gx8 3200 32GB 1.2V 0.26 MB
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x